DESPRE

În perioada 12 – 15 noiembrie lansăm BLOT – Body Line of Thought, o colaborare internaționlă între coregrafele Simona Deaconescu și Vanessa Goodman. Premiera va avea loc într-o formă hibridă, prin evenimente expoziționale cu caracter documentar, care se întâmplă în paralel la București (Switch Lab) și Vancouver (Left of Main), ambele pe bază de programare. 

BLOT propune o serie de situații performative care explorează mișcarea din perspectiva relației pe care o avem cu bacteriile din corpul nostru. Proiectul se relaționează la corpul uman ca un sistem interconectat, puternic și fragil în același timp. Dezbrăcat de sensurile sociale definite de limbaj, corpul se redefinește printr-un continuu dialog, la baza căruia stă principiul de coexistență. Cele două artiste lucrează pe scenă și în afara scenei cu legături aparent invizible, dar fără de care corpul uman nu ar putea funcționa.

BLOT este o co-producție între Tangaj Collective (București, RO) și Action at a Distance (Vancouver, CA), bazată pe o colaborare strânsă la nivel de metode de lucru, viziuni asupra corpului, dialog artistic și schimb de resurse între cele două coregrafe fondatoare ale organizațiilor. Proiectul a beneficiat de o rezidență de cercetare la Cultivamos Cultura, în Sao Luis, Portugalia, ca urmare a selectării celor două coregrafe ca artiste rezidente în Biofriction, un proiect de BioArt co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

ABOUT

Between November 12 and 15, we launch BLOT project – Body Line of Thought, an international collaboration between choreographers Simona Deaconescu and Vanessa Goodman. The premiere will take place in a hybrid form, through documentary exhibition events, which take place in parallel in Bucharest (Switch Lab) and Vancouver (Left of Main), both on a programming basis.

BLOT proposes a series of performative situations that explore movement in relation with the bacteria in our body. The show aims to rethink the body as an interconnected system, strong and fragile at the same time. The body is stripped of the social meanings determined by language and redefines itself through a continuous dialogue about coexistence. The two artists work on stage with seemingly invisible connections, but without which the human body could not function.

BLOT is a co-production between Tangaj Collective (Bucharest, RO) and Action at a Distance (Vancouver, CA), based on close collaboration in work ethics, body visions, artistic dialogue and exchange of resources between the two founding choreographers of organizations. The project benefited from a research residency at Cultivamos Cultura, in Sao Luis, Portugal following the selection of the two choreographers as resident artists in the Biofriction, an European BioArt project, co-financed by the Creative Europe program of the European Union. 

TRAILER

PROGRAM

BUCURESTI

13, 14 + 15.11.2020 | 18:00 - 21:00 (EET/GMT+2)
@ SWITCH LAB (Palatul Universul, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, Et. 5) sau online via platformă privată

Premiera din București este organizată sub forma unei instalații video cu caracter documentar de 42 de minute, în care se va prezenta înregistrarea spectacolului, alături de alte materiale video care au făcut parte din cercetarea celor două coregrafe. Accesul este gratuit și se face pe bază de programare pentru maxim 10 persoane într-un interval orar de o oră. În paralel, este posibilă și vizionarea evenimentului online, sub forma unei platforme digitale accesibilă doar celor fac o rezervare în acest sens. Evenimentul este recomandat persoanelor de peste 18 ani și conține nuditate. Filmarea și fotografierea sunt strict interzise. Proiectul conține text în limba engleză.

* Pentru rezervări internaționale de vizionare online, va fi pusă la dispoziție o platformă deschisă în funcție de fusul orar al participanților. În acest sens, puteți face o rezervare prin email la adresa tangajdance@gmail.com. 

Concept și coregrafie Simona Deaconescu, Vanessa Goodman | Consultant artistic Olivia Nițiș | Muzică Monocube | Design de obiect Ciprian Ciuclea | Light design Alexandros Raptis | Asistent coregraf Georgeta Corca | Productie Laura Trocan | Director de imagine Carmen Tofeni | Operatori secunzi Cătălin Rugină, Bogdan Marinescu | Montaj Alex Pintică | Design grafic PRETTY/UGLY DESIGN

TIMETABLE

BUCHAREST

13, 14 + 15.11.2020 | 18:00 - 21:00 (EET/GMT+2)
@ SWITCH LAB (Universul Palace, 23 - 25 Ion Brezoianu Str, 5th floor) or via an online private platform

The premiere in Bucharest is organized in the form of a 42-minute documentary video installation, which will present the recording of the show, along with other video materials that were part of the research of the two choreographers. Access is free and is scheduled by a maximum of 10 people within an hour. In parallel, it is possible to watch the event online, in the form of a digital platform accessible only to those who make a reservation for this purpose. The performance contains nudity and is recommended for people over 18 years old. Photographing and video recording is strictly forbidden. The performance contains text in English.

* For international online booking reservations, an open platform will be provided depending on the time zone of the participants. In this regard, you can make a reservation by email at tangajdance@gmail.com.

Concept and choreography Simona Deaconescu, Vanessa Goodman | Artistic consultant Olivia Nițiș | Music Monocube | Object design Ciprian Ciuclea | Light design Alexandros Raptis | Assistant choreographer Georgeta Corca | Production Laura Trocan | Director of photography Carmen Tofeni | Additional camera operators Cătălin Rugină, Bogdan Marinescu | Video editing Alex Pintică | Graphic design PRETTY/UGLY DESIGN

VANCOUVER

12, 13.11.2020 | 15:00 - 19:00 + 14.11.2020 | 12:00 - 16:00 (PST/UTC-8h)
@ PLASTIC ORCHID FACTORY (Left of Main, 211 Keefer) via Zoom

Premiera din Vancouver este o instalație construită la Plastic Orchid Factory (Left of Main), prezentată sub forma unor tururi ghidate pe Zoom, sub îndrumarea coregrafei Vanessa Goodman. Instalația pornește de la ideea de echilibrul dintre micro și macro la nivel de ecosistem, mediat de experiența umană și de modul în care ne raportăm la conceptul de ordine.

Concept și coregrafie Simona Deaconescu, Vanessa Goodman | Muzică Monocube | Suport dramaturgic Olivia Nițis | Design de obiect Paula Viitanen | Asistent design de obiect Juan Carlos Aldazosa Bazúa | Light design James Proudfoot | Imagini video Carmen Tofeni

VANCOUVER

12, 13.11.2020 | 15:00 - 19:00 + 14.11.2020 | 12:00 - 16:00 | (PST/UTC-8h)
@ PLASTIC ORCHID FACTORY (Left of Main, 211 Keefer) via Zoom

The Vancouver premiere is an installation built at the Plastic Orchid Factory (Left of Main), presented in the form of guided tours on Zoom, under the guidance of choreographer Vanessa Goodman. The installation starts with the idea of ​​the balance between micro and macro at the ecosystem level, mediated by human experience and the way we relate to the concept of order.

Concept and choreography Simona Deaconescu, Vanessa Goodman | Music Monocube | Dramaturgical support Olivia Nițis | Object design Paula Viitanen | Co-object design Juan Carlos Aldazosa Bazúa | Light design James Proudfoot | Video Carmen Tofeni

În urma evenimentelor care au definit istoria recentă a interacțiunii noastre cu mediul înconjurător și în special cu microorganismele alături de care coexistăm, este necesar să privim corpul ca pe un sistem ce nu poate exista în afara mulțimilor pe care le conține. Contaminarea a devenit un termen care inspiră teamă, cu toate că este un proces natural prin care schimbăm și transformăm resurse.

BLOT analizează felul în care existența umană este definită de limbaj, prin procese de dependență și control, urmărind linia fină dintre ceea ce este folositor și ceea ce este toxic. Există o ordine în termenii biologici, copiată și reprodusă de inteligența umană, prin sisteme comportamentale sociale. Inteligența umană are un control limitat asupra bacteriilor, prin tehnologie și știință, dar este în cele din urmă și inevitabil supusă necunoscutului.

Following the events that have defined the recent history of our interaction with the environment and especially with the microorganisms with which we coexist, it is necessary to look at the body as a system that cannot exist outside the multitudes it contains. Contamination has become a term that inspires fear, although it is a natural process by which we change and transform resources. 

BLOT analyzes the way in which human existence is translated by language, through processes of dependence and control, focusing on the fine line between what is useful and what is toxic. There is an order in biological terms copied and reproduced by human intelligence, through social behavioral systems. Human intelligence has limited control over bacteria through technology and science, but it is ultimately and inevitably subdued by the unknown.

Corpurile noastre poartă o amprentă microbiană unică și aceasta ajunge să ne definească atât ca identități biologice, cât și mentale și sociale. Coregrafia noastră socială este adesea influențată de lipsa echilibrului dintre lumea interioară și cea exterioară, un echilibru pe care noi înșine îl perturbăm. 

Echipa artistică a spectacolului creat și filmat la Centrul Național al Dansului București este întregită de curatoarea Olivia Nițis care a oferit consultanță artistică celor două coregrafe, deschizând canale de comunicare la nivel ideatic și procese de transformare a conceptelor studiate în acțiuni scenice. Monocube, compozitor de origine ucraineană stabilit la Berlin, aflat la a doua colaborare cu coregrafa Simona Deaconescu, semnează coloana sonoră a spectacolului. Ciprian Ciuclea, artist vizual și cercetător, își aduce contribuția în realizarea designului obiectelor scenice, într-o direcție minimală, industrială, ancorată în principii științifice. 

Our bodies have a unique microbial footprint, which comes to define us as biological identities, as well as mental and social bodies. Our social choreography is often challenged by a lack of balance between the inner and outer worlds, a balance that we ourselves disturb.

The artistic team of the show created and filmed at The National Centre for Dance in Bucharest was completed by the curator Olivia Nițis who offered dramatic support to the two artists – Simona Deaconescu and Vanessa Goodman, opening communication channels at an ideational level and processes of transforming the studied concepts into scenic actions. Monocube, a composer of Ukrainian origin based in Berlin, at his second collaboration with the choreographer Simona Deaconescu, signs the soundtrack of the show. Ciprian Ciuclea, visual artist and researcher, contributes to the design of stage objects, in a minimal, industrial direction, anchored in scientific principles.

PARTENERI

Proiectul este co-produs de Asociația Tangaj Dance și Action at a Distance Society, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Canada Council for the Arts. Partenerii proiectului sunt Centrul Național al Dansului București, Left of Main și Plastic Orchid Factory.

BLOT este realizat cu sprijinul Cultivamos Cultura, în cadrul proiectului Biofriction – un proiect co-finanțat de Programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

Parteneri media: 4 Arte, Modernism, Munteanu, Spotmedia, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

PARTNERS

The project is co-produced by Tangaj Dance Association and Action at a Distance Society, co-financed by The Administration of the National Cultural Fund and Canada Council for the Arts. The partners of the project are The National Center for Dance Bucharest, Left of Main, Plastic Orchid Factory.

BLOT is supported by Cultivamos Cultura, in the frame of Biofriction, an European project co-financed by the Creative Europe program of the European Union.

Media partners: 4 Arte, Modernism, Munteanu, Spotmedia, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

*The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the project can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the financing.