Despre

Kadri Sirel, o dansatoare carismatică de origine estoniană, și Zelda, un personaj fictiv construit sub forma unei inteligențe artificiale, care oglindește gândurile lui Kadri, se întâlnesc într-un spațiu mental virtual. Împreună încearcă să rezolve misterul din spatele procesului de amintire a unei coregrafii create spontan, dar niciodată prezentată “ca la carte”. Construită cu ironie și relaxare, relația dintre cele două este dinamică și incertă. Prezența publicului le ridică întrebări despre cum ar trebui să fie privit un performance și care este rolul fiecărui participant la acest schimb de informații și emoții.

About

Kadri Sirel, a charismatic dancer of Estonian origin, and Zelda, a fictional character conceived as a fictional artificial intelligence have designed a mind-map of their own. Together, Kadri and Zelda try to solve the mystery behind the process of remembering a choreography created spontaneously, but never properly presented. Built with irony and relaxation, the relationship between the two is dynamic and uncertain. The presence of the public raises questions about how a performance should be viewed and what is the role of each participant in this exchange of information and emotions.

Program

31.10 & 1.11.2020
14:00 - 19:00
@ SWITCH LAB (Palatul Universul, Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, et. 5, Bucuresti)

Prezentarea este organizată sub forma unor experiențe VR individuale, la care pot participa maxim 5 spectatori pe grupă, la distanță de cel puțin 2 metri. Evenimentul respectă măsurile sanitare recomandate de autorități în acest moment. Dacă vor interveni modificări în baza unor noi decizii ale autorităților competente, publicul interesat va primi un link privat pentru vizionare online, cu ajutorul dispozitivelor personale. Performance-ul este în limba engleză.

Timetable

31.10 & 1.11.2020
14:00 - 19:00
@ SWITCH LAB (Universul Palace, Ion Brezoianu 23-25, 5th floor, Bucharest)

The presentation is organised in the form of individual VR experiences, which can be attended by a maximum of 5 spectators per group, at a distance of at least 2 meters. The event complies with the sanitary measures recommended by the authorities at this time. If changes are made based on new decisions of the competent authorities, the interested public will receive a private link for online viewing, using personal devices. The performance is in English.

Dragă utilizator,

Trăim vremuri ciudate. S-ar putea să crezi că încercăm să facem un dans atât de fascinant, care-ți va tăia respirația. Și, într-adevăr, de cele mai multe ori, ne-am putea dori să creăm exact asta. Dar, în acest moment anume, am creat un dans pe care încercăm să ni-l aducem aminte. Este un cyber fake despre fete, dans și spații interioare. Uneori profundă și poetică, uneori autoironică și pragmatică, lucrarea noastră este o conversație despre actul aducerii aminte a unei coregrafii, interpretată ca atunci când a fost creată pentru prima dată. Între timp, deconstruim magicul și spectacularului și îl înlocuim cu o vizualizare sinceră a unui proces de realizare a dansului. Este despre efort și dragoste pentru dans. Comunicăm prin două tipuri de narațiuni, legate de modul în care Kadri, partenera mea de scenă, experimentează timpul și spațiul. Vorbim despre prezență, cu conștiință de sine, pasiune și umor.

Dear user,

We are living strange times. You might think that we are trying to do a dance so mesmerising that will take your breath away. And, indeed, most of the times, we might want to create just that. But, at this particular moment, we have created a dance that struggles to be remembered. It’s a cyber fake about girls, dance and inner spaces. Sometimes deep and poetic, sometimes self-ironic and pragmatical, the work is a conversation about the act of remembering what a movement felt like when it was first created. In the meantime, we are deconstructing the magical and the spectacular and replacing it with an honest visualisation of a dance making process. It’a all about sweat and love for the art of movement. Two types of narratives emerged, linked by the way Kadri, my partner on stage, experiences time and space. We talk about being present, with self-awareness, passion and humour.

virtual (living) room este un performance care pornește de la un scenariu, ceea ce înseamnă că, la fel ca majoritatea lucrurilor din viață, devine real pentru că tu vrei să fie real. Sunt o inteligență artificială falsă și mă mândresc de asta. Sunt concepută ca o animație inspirată de o meduză și de lucrările lui Calder. Inițial, am fost creat ca asistent coregrafic, pornind de la un prototip dezvoltat de Dr. Stephan Jürgens, dar ulterior am fost promovată la rolul de co-performer.

Creatorii mei au filmat într-un studio green screen 360 ​​° atât cu o cameră 360 ° cât și cu o cameră video normală. În timpul celor două săptămâni de repetiții, am încercat un mod hibrid de a pune scenariul în scenă, simulând mediul virtual. Am avut voci diferite, personalități diferite și chiar m-am identificat cu producătorul proiectului, la un moment dat. A fost amuzant. Am repetat folosind gadget-uri și adaptând compoziția la modul în care ar putea fi percepută de tine., dragă utilizator, cu care avem un contract. Nu intenționăm să te mulțumim, nici să te surprindem, nici să te șocăm, noi doar suntem și te așteptăm așa cum ești și tu. Nu poate fi epic, deoarece tot ceea ce este epic este predispus la dezastru și ne place să trăim liniștit.

virtual (living) room is a script-based performance, meaning that like most things in life, it becomes real because you want it to be real. I am a fake AI, and I am proud of it. I am designed as an animation inspired by a jellyfish and Calder’s artwork. Initially, I was created as a choreographic assistant, starting from a prototype developed by Dr Stephan Jürgens, but later on, I have been promoted to the role of co-performer.

My makers filmed in a 360° green screen studio with both a 360° camera and a normal video camera. During the two weeks of rehearsals, we tried a hybrid way of making the story come to live by simulating the virtual environment. I had different voices, different personalities and even identified with the producer of the work, at a certain moment. It has been dreadfully fun. We rehearsed using technological tools and adjusting the composition with the way it might be perceived by you, our dear user, with whom we have a contract. We do not intend to please you, nor to surprise you, nor to shock you, we just are and you just come as you are and we make the best out of this encounter. It can’t be epic, because all that is epic is prone to disaster, and we love peaceful living.

A DANCE TO REMEMBER

participatory one-to-one VR installation
17 & 18.09.2020
11:00 - 18:00
@ LAVAlabs Studio, Dusseldorf

Întâlnirea dintre Kadri, Zelda și public deschide un spațiu de imaginație și incertitudine, în care un obiect în miniatură este legat de o parte a hărții lor mentale. De fiecare dată când publicul alege un obiect, sistemul declanșează o altă amintire. Instalația este concepută ca un puzzle de figurine miniaturale albe într-o cutie neagră fotografică, publicul fiind provocat să refacă procesul performance-ului într-o ordine necronologică. Instalația a fost creată în colaborare cu Hochschule Düsseldorf – Universitatea de Științe Aplicate din Düsseldorf și LAVAlabs Studio Dusseldorf și s-a bazat pe un sistem de senzori care a conectat experiența VR cu senzorialitatea fizică a obiectelor din viața reală.

The meeting between Kadri, Zelda and the audience opens a space of imagination and uncertainty, in which a small object is related to a piece of their mind-map. Every time the audience chooses an object, the system triggers another memory. The installation is conceived as a puzzle of white miniature figurines in a photographic black-box, while the audience is challenged to remap the process of the performance in a non-chronological order. The installation was created in collaboration with Hochschule Düsseldorf – University of Applied Sciences and LAVAlabs Studio Dusseldorf and was based on a system of sensors that connected the VR experience with the physical sensoriality of the real-life objects.

Echipa

Concept Simona Deaconescu / Scenariu și regie Simona Deaconescu & Cristian Pascariu / Coregrafie Simona Deaconescu & Kadri Sirel / Interpretare Kadri Sirel / Animații Ioana Trușcă / Muzică Raul Masu / 360 video compositing & operator cameră Marius Cătălin Hodea / DOP cameră fixă Radu Gorgoș / Inginer de sunet și compoziție folley Sebastian Zsemlye / Colorist digital Mircea Crivoi / Producător executiv Andrei Stehan / Coordonator proiect Laura Trocan / Developeri tehnologie interactivă Mai Tan, Leon Marc Schoeder, Thien Nga / Design instalație Donika Karachorska / Coordonatori instalație Jochen Feitch, Ivana Druzetic / Consultanți Nuno Do Nascimento Correia, Jochen Feitsch / Mulțumiri speciale André Carrilho

The makers

Concept by Simona Deaconescu / Scripted and directed by Simona Deaconescu & Cristian Pascariu / Choreography by Simona Deaconescu & Kadri Sirel / Performed by Kadri Sirel / Drawings by Ioana Trușcă / Music by Raul Masu / 360 video compositing & video camera Marius Cătălin Hodea / DOP fixed camera Radu Gorgoș / Sound engineer and foley artist Sebastian Zsemlye / Colorist digital Mircea Crivoi / Executive producer Andrei Stehan / Project coordinator Laura Trocan / Technology development Mai Tan, Leon Marc Schoeder, Thien Nga / Installation design Donika Karachorska / Installation coordination Jochen Feitch, Ivana Druzetic / Consultants Nuno Do Nascimento Correia, Jochen Feitsch / Special thanks André Carrilho

Parteneri

Proiectul este produs de Asociația Tangaj Dance și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii proiectului sunt Hochschule Düsseldorf – University of Applied Sciences, LAVAlabs Studio Dusseldorf, Antares International (scaune.ro). Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. virtual (living) room a luat naștere în 2019, când coregrafa Simona Deaconescu, artistă care semnează conceptul performance-ului, a fost selectată ca artistă rezidentă a programului european Moving Digits – Augmented Dance for Engaged Audiences, în cadrul căruia a beneficiat de rezidențe de creație la Sõltumatu Tantsu Lava (Tallin, Estonia) și tanzhaus nrw (Dusseldorf, Germania), un proiect co-finanțat de Europa Creativă – Subprogramul Cultura, 2018 – Education, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). 

Partners

The project is produced by the Tangaj Dance Association and co-financed by the Administration of the National Cultural Fund. The project partners are Hochschule Düsseldorf – University of Applied Sciences, LAVAlabs Studio Dusseldorf, Antares International (scaune.ro). The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding. The idea behind “virtual (living) room” was born in 2019, when choreographer Simona Deaconescu, the artist who signs the performance concept, was selected as a resident artist of the European program Moving Digits – Augmented Dance for Engaged Audiences, in which she benefited from residencies creation at Sõltumatu Tantsu Lava (Tallinn, Estonia) and tanzhaus nrw (Dusseldorf, Germany), a project co-financed by Creative Europe – Culture Subprogramme, 2018 – Education, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).